Man försenar sig till Maghrib med samlingen som ber ´Ishâ’

Publicerad: 2011-04-08
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Usûl Ahl-is-Sunnah
Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4
Datum: 1429-01-03/2008-01-11

 

Fråga: Jag gick in i moskén och såg hur samlingen bad ´Ishâ’. Jag var resande och skulle be Maghrib. När jag sluter mig till bönen har de redan bett en Rak´ah. Vad skall jag göra?

Svar: Be Maghrib så som den skall bes. Be med dem Maghrib med tre Rak´ât. Du behöver inte göra den första Tashahhud.