Man får reda på att han är gift med sin di-syster

al-Bukhârî sade:

88 – Muhammad bin Muqâtil Abûl Hasan berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss: ´Umar bin Sa´îd bin Abî Husayn underrättade oss: ´Abdullâh bin Abî Mulaykah berättade för mig, från ´Uqbah bin al-Hârith som berättade att han hade gift sig med Abû Ihâb bin ´Azîzs dotter varefter en kvinna hade kommit till honom och sagt:

”Jag har ammat ´Uqbah och kvinnan som han har gift sig med.” Då sade ´Uqbah: ”Jag känner inte till att du har ammat mig. Du har inte sagt något till mig.” Därav red han iväg till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i al-Madînah och frågade honom. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Hur [kan du fråga] när det redan har sagts?” Till följd därav lämnade ´Uqbah henne och gifte om sig.

Hadîthen består av flera Fiqh-frågor bland andra:

1 – Hadîthen bevisar att en enda kvinnas vittnesbörd om amningen är tillräcklig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju:

”Hur [kan du fråga] när det redan har sagts?”

Utmed det har de lärda jämfört allt som i princip endast kvinnor har kunskap om däribland bröllop där endast kvinnor befinner sig, förlossning och annat. De lärda säger att det räcker med en enda pålitlig kvinnas vittnesbörd när det kommer till frågor som i princip endast kvinnor känner till.

2 – När en man får reda på att hans fru är förbjuden för honom som att hon är hans di-syster, faster eller moster blir han skyldig att lämna henne. I detta fall är separationen vare sig en upphävning eller en skilsmässa, ty en upphävning och en skilsmässa kan inte äga rum när äktenskapet är ogiltigt i grund och botten. I hadîthen klargörs det hur det inte var giltigt.

3 – Hadîthen bevisar också hur man reser till den lärde i samband med incidenter. ´Uqbah bin al-Hârith (radhiya Allâhu ´anh) reste till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i al-Madînah. Numera behöver man inte resa; hur enkelt som helst ringer du den lärde som svarar dig.