Män får inte ha på sig sidenkläder och guld

publicerad
12.04.2010

Författare: Imâm Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî
Källa: al-Djâmi´ (1774)
Förklaring: Imâm Muhammad ´Abdur-Rahmân al-Mubârakfûrî
Källa: Tuhfat-ul-Ahwadhî (5/313)

1774 – Ishâq bin Mansûr berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr berättade för oss: ´Ubaydullâh bin ´Umar berättade för oss, från Nâfi´, från Sa´îd bin Abî Hind, från Abû Mûsâ al-Ash´arî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Sidenkläder och guld är förbjudna för mitt samfunds män och tillåtna för deras kvinnor.”

Denna hadîth är god och autentisk.

 

FÖRKLARING

“… mitt samfunds män…” – Det manliga könet är allmänt och omfattar även barn. Men i och med att barnen inte är ansvariga för sina handlingar, så är det de som klär på dem det som syndar.

“… och guld…” – Det vill säga smycken. Vad berör köksredskap av guld och silver, så är de förbjudna såväl för män som för kvinnor.  

Detsamma gäller silversmycken som är särskilda för kvinnor förutom de silversmycken som är tillåtna för män som ringar och dylikt.