Man ber med kläder under anklar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 102

Fråga: Vad anser ni om den person som ber med kläderna under anklarna? Är hans bön giltig?

Svar: Hans bön är giltig, men han är syndig då hans kläder är under anklarna. Vissa lärde anser till och med att hans bön är ogiltig. Ty ett av bönens villkor är att den bedjandes blygd täcks med lovligt klädesplagg – och klädesplagget under anklarna är olovligt. Den övervägande åsikten är dock att bönen är giltig och att den bedjande är syndig. Detsamma gäller bön i beslagtagna kläder eller på beslagtagen plats; bönen är giltig men den bedjande är syndig.