Män behandlar män, kvinnor behandlar kvinnor

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (9/425)

Fråga: Får vi män behandlas av kvinnliga sjuksköterskor om det finns manliga sjuksköterskor?

Svar: Alla sjukhus är ålagda att ha manliga sjuksköterskor för män och kvinnliga för kvinnor. Det är obligatoriskt. Det är också obligatoriskt att manliga läkare behandlar män och kvinnliga läkare kvinnor. Det enda undantaget är vid nödfall där exempelvis enkom manliga läkare kan behandla en viss sjukdom. I så fall får kvinnan behandlas av en manlig läkare, ty det är nödfall. Detsamma gäller om endast kvinnor kan behandla en viss sjukdom – i så fall får en man behandlas av en kvinna. För övrigt är det obligatoriskt att manliga läkare behandlar män och kvinnliga läkare kvinnor. Samma sak gäller sjuksköterskor; manliga sjuksköterskor ska behandla män och kvinnliga sjuksköterskor ska behandla kvinnor, allt för att förebygga prövningar och förbjudet enrum.