Man begravs där man dör

Fråga: En kvinna testamenterade att begravas på en viss plats, något arvingarna inte verkställde. Ett år efter hennes begravning händer det ofta att hennes son och fader drömmer om henne. Anses de ha varit olydiga? Är det tillåtet att gräva upp hennes kropp och begrava henne därhän hon testamenterade?

Svar: Om en person testamenterar att begravas på en viss plats så är det inte obligatoriskt att verkställa testamentet. Ty det har inget religiöst syfte. Personen skall begravas med muslimerna. All jord är densamma. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) begravdes där de dog oavsett plats. Det är alltså inte obligatoriskt att verkställa testamentet.

Att han drömmer om henne beror på att tänker på henne. Det är allmänt känt att man drömmer om personen som man tänker på.