Mamma vill att jag skiljer mig

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (79)

Fråga: Det finns små skiljaktigheter mellan min familj och min fästmös familj. Vi är vigda men jag har inte haft samlag med henne. Trots att det inte finns någon föreskriven orsak som berättigar skilsmässa, är min mamma fast besluten om att jag måste skilja mig. Hennes vilja beror på skiljaktigheter kring ytterst små och onödiga frågor, som förberedelser och bröllopsfest. Vad anser föreskriften om detta? Ska jag lyda min mamma eller trotsa min mamma och inte skilja mig?

al-Albânî: Är din mamma praktiserande?

Frågeställaren: Hon ber, men är inte praktiserande till fullo.

al-Albânî: Och är du fäst vid kvinnan?

Frågeställaren: Lov ske Allâh.

al-Albânî: Skilj dig inte från henne.

Fråga: Ska jag inte skilja mig från henne?

al-Albânî: Nej.

Frågeställaren: Min mamma ger mig ultimatum, antingen hon eller hon.

al-Albânî: Det är du som känner till situationen. Vi ger dig den föreskrivna domen, men hur du klarar av att leva avgör du själv. Du har rätt att bevara henne, och du har rätt att trotsa din mamma och därigenom behålla henne. Däremot är det inte jag som kan uttala mig om du klarar av att separera dig från din mamma för att bevara din fru eller inte. Det är något som återgår till dig. Vad föreskriftens aspekt beträffar, har du rätt att trotsa henne för att behålla din fru.