Måltidens tolv drag

al-Hasan al-Basrî sade:

“En måltid skall bestå av tolv drag:

1 – Fyra plikter.

2 – Fyra rekommendationer.

3 – Fyra etiketter.

Plikterna är:

1 – Ät i Allâhs namn.

2 – Maten skall vara av ett sunt ursprung.

3 – Var nöjd med vad som finns.

4 – Var tacksam över gåvan.

Rekommendationerna är:

1 – Sitt på vänster ben.

2 – Ät det som är framför dig.

3 – Ät med tre fingrar.

4 – Slicka fingrarna.

Etiketterna är:

1 – Tvätta händerna innan och efter måltiden.

2 – Ta små tuggor.

3 – Tugga väl.

4 – Titta inte på andra som äter.”