Måltiden tillåter inte att bönens tid går ut

Publicerad: 2012-07-09
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (2/481)

 

230 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om kvällsmaten serveras, skall ni börja med den innan ni ber Maghrib.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Till synes tyder denna hadîth på att måltiden går före även om man skulle befara att bönens tid går ut. Det är dock inte det som är hadîthens betydelse. Det är inte tillåtet att låta bönens tid gå ut. Måltiden är ingen ursäkt som låter bönens tid gå ut.

Men är det tillåtet att slå ihop bönen med nästa bön om dessa två böner kan slås ihop? Ja, det får man göra. Ty alla ursäkter som tillåter att man missar bönen i samling tillåter också att man slår ihop bönerna.