Måltiden går före bönen i samling

Publicerad: 2012-07-09
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (2/481)

230 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om kvällsmaten serveras, skall ni börja med den innan ni ber Maghrib.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Till synes gör denna hadîth ingen skillnad på rädslan för att missa bönen i samling eller inte. Hadîthen är allmän. Baserat på det är alla frestande måltider en giltig ursäkt för att låta bli att be i samling. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) var känd för sin fromhet. Trots det satt han och åt klart medan han hörde hur imamen läste i bönen.