Måltid med innovatör, hjälp från innovatör

Imâm Abûl-Qâsim Hibatullâh bin al-Hasan al-Lâlakâ’î (d. 418)

Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah, sid. 134-135

273 – Muhammad bin ´Abdir-Rahmân bin Dja´far underrättade oss: Sa´îd bin Muhammad al-Khayyât berättade för oss: Ishâq bin Ibrâhîm berättade för oss: Hassân bin Ibrâhîm al-Kirmânî berättade för oss: Muhammad bin Muslim berättade för oss, från Ibrâhîm bin Maysarah som sade:

”Den som ärar en innovatör har bidragit med att riva islam.”

274 – al-Hasan bin ´Uthmân underrättade oss: Ahmad bin Hamdân underrättade oss: Ahmad bin al-Hasan underrättade oss: ´Abdus-Samad berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Umar as-Sarkhasî berättade för oss:

”När Ibn-ul-Mubârak fick reda på att jag ätit en måltid med en innovatör sade han: ”Jag kommer inte att tala med honom i trettio dagar.”

275 – al-Hasan bin ´Uthmân underrättade oss: Ahmad underrättade oss: Ahmad bin al-Hasan underrättade oss: ´Abdus-Samad berättade för oss: Jag hörde al-Fudhayl säga:

”Ibn-ul-Mubârak sade: ”Jag har inte sett någons egendom vara så fruktlös som innovatörens egendom.” Han sade också: ”Allâh! Låt inte en innovatör bistå mig så att mitt hjärta börjar älska honom.”