Måltid med barn

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Personen som lider av tvångstankar anser att handlingar liksom Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) måltid med barn och förtäring av den muslimska allmänhetens mat, fordrar att han blir oren varvid han måste tvätta händer och mun sju gånger, som om en hund har slickat i det eller en katt urinerat i det.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åt med barn. Ett barn kunde sitta och äta sammans med sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gosse! Nämn Allâhs namn, ät med din högra hand och ät det som ligger framför dig.”2

Han lärde barn som Ibn ´Abbâs och andra. Satan intalar folk att sådant beteende drar ned på ens status. Skall man sitta och äta med barn? Sådant är nedrigt och drar ned på ens status. Satan förskönar högmod och arrogans mot barn.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/98).

2al-Bukhârî (5376).