Mâlik och resningen och beskådningen

8909 – Muhammad bin ´Alî bin Muslim al-´Uqaylî berättade för oss: Abû Umayyah al-Ghulâbî berättade för oss: Salamah bin Shabîb berättade för oss: Mahdî bin Dja´far berättade för oss: Dja´far bin ´Abdillâh berättade för oss:

Vi var hos Mâlik bin Anas när en man kom och sade: ”Abû ´Abdillâh:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Hur reste Han Sig?”

Jag hade aldrig sett Mâlik ta så illa upp som den gången. Han sänkte huvudet en lång stund och grävde med sin käpp i marken så att han började svettas. Därefter lyfte han på huvudet, kastade bort käppen och sade: ”Hans beskaffenhet är obegriplig. Hans resning är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den. Jag betraktar dig endast som en innovatör.” Därefter befallde han att han körs ut.”

8910 – Ibrâhîm bin ´Abdillâh berättade för oss: Muhammad bin Ishâq berättade för oss: al-Hasan bin ´Abdil-´Azîz berättade för oss: Jag hörde Abû Hafs säga: Jag hörde Mâlik bin Anas säga:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”2

Då sades det: ”Vissa säger att det betyder att de får skåda Hans belöning.” Mâlik sade: ”De ljuger. Vad säger de då om Allâhs (ta´âlâ) ord:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från Allâh.”3

8911 – Abû Muhammad bin Hayyân berättade för oss: Ibn Abî Dâwûd berättade för oss: Ahmad bin Sâlih berättade för oss: ´Abdullâh bin Wahb berättade för oss: Mâlik bin Anas sade:

På Domedagen skall människorna se Allâh (´azza wa djall) med sina ögon.”

120:5

275:22-23

383:15