Mâlik – Eldens väktare

Allâh (´azza wa djall) sade:

“De kommer att ropa: ”Mâlik! Be till din Herre att Han dömer oss till förintelse!” Men hans svar blir: ”Här skall ni förbli!”1

Mâlik är helvetets väktare. Han är den störste av väktarna och deras ledare. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg honom under Himmelsfärden. Mâlik var den förste som hälsade, vilket rapporteras av Muslim från Anas.

Samurah bin Djundub sade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade hur två änglar kom till honom i sömnen och i den långa drömmen sade han:

”Därefter begav jag mig iväg till dess att vi kom till en man med ett förskräckligt utseende – det mest förskräckliga du kan se. Han stod vid Elden och eldade upp den och gick runt den. Jag sade: ”Vem är detta?” De sade: ”Gå! Gå!”

I slutet av hadîthen sade de:

“Vad gäller mannen med det förskräckliga utseendet vid Elden som eldade upp den och gick runt den, så är det Mâlik, helvetets väktare.”

1 43:77