Malare får i sig mjöl under fastan

Fråga: Det kan hända att spannmålsmalare får i sig mjöl medan de fastar. Påverkar det deras fasta?

Svar: Nej, fastan är fortfarande giltig. Ty det han får i sig sker ofrivilligt. Härmed vill jag också påpeka att samlag, mat, dryck och annat bryter fastan bara när följande villkor uppfylls:

1 – Vetskap. Man skall ha vetskap om att faktorn bryter fastan. Han (ta´âlâ) sade:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

”Om ni här begår ett misstag, skall ni inte klandras för detta – nej, utan det som ni innerst inne syftar till.”1

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.”2

Då sade Allâh:

”Det har Jag inte gjort.”

Också profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfund ställs inte inför rätta för misstag, glömska och tvång.”3

Den ignorante förfelar, annars hade han inte gjort så. Om han råkar göra något som bryter fastan är han inte ålagd något. Hans fasta är fortfarande fulländad och giltig, oavsett om han är okunnig om domen eller tiden. Exempel på okunnighet om domen är att man inte vet att en viss sak bryter fastan, förslagsvis personen som inte vet att koppning bryter fastan och koppar sig. Hans fasta är giltig och han är inte ålagd något. Exempel på okunnighet om tiden är att man äter och dricker i tron om att gryningen inte infallit. Även hans fasta är korrekt.

2 – Minne. Den som gör något utav glömska bryter inte fastan.

3 – Val. Den som gör något oavsiktligt bryter inte fastan.

133:5

22:286

3al-Bayhaqî (6/84).