Makttörstiga människor

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Kashf-us-Sitâr, sid. 94-96

Härmed uppmanar vi er och makthavarna att återvända till profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) metodik och kall och efterleva deras budskap inom alla religiösa aspekter. Ni är inte ärliga när ni påstår att ni vill ha Allâhs lag förrän ni tillämpar den helt och fullt. Vår syn på Allâhs lag skiljer sig från deras. Deras är åtstramad och behandlar bara den politiska delen. Vår är däremot mycket vid. Allâhs lag börjar först och främst med dogmen; Tawhîd i alla dess former och fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah. Makttörstiga människor bagatelliserar sådant. Istället anammar de alla machiavelliska och västerländska metoder för att komma åt makten. När de väl får makten glömmer de bort Allâhs lag och vänder ryggen åt den. De som gapar efter Allâhs lag godkänner de andras svek, list och konspiration mot Allâhs föreskrift. De själva tillämpar inte Allâhs lag som de skriar efter, faktum är att de förskjuter den. De som uppnår den uppnår den och de som inte gör det väljer att applådera åt dessa makthavare som är värre än dem som ersatt föreskriften och avvikit från Allâhs lag. Numera ser du folk efterapa dessa människor som visar Salafiyyah, påstår att makthavarna har ersatt Allâhs lag och beskyller dem för otro på grund av det.

Jag gör gällande att innovatörer har ändrat. Era förfäder och lärare har ändrat. Ty den som tolkar Allâhs namn och egenskaper ändrar. Den som tolkar som gravdyrkare och mytomaner ändrar. Den som tolkar dyrkelse och allting annat ändrar. Hur kommer det sig att ni beskyller ledarna för otro men inte era lärare och sekter som ni till och med godkänner? Dogmatisk avvikelse innebär ändring inom Allâhs namn och egenskaper. Tolkning är ändring. Förvrängning av dyrkan och annan villfarelse är en form av ändring som är mycket större och farligare än ändring av mänskliga rättigheter. Det förstnämnda är ju relaterat till Allâhs rättigheter, därav mycket allvarligare än det ni tvistar med ledarna om.

Se därför till att ha kunskap om och erkänna Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) lag. Uppge erkännandet framför era lärare, herrar och sekter som ni är slutna till. Stå upp för erkännandet liksom profeterna gjorde. Stå upp för erkännandet inför makthavare och medborgare. Kalla dem, skriv till dem, råd dem i moskéerna, skicka privata, vänliga, visa och mjuka brev till dem. Om Allâh vägleder dem och de fruktar Allâh kommer de att kasta iväg alla otrogna författningar som de har importerat och ersatt med den islamiska föreskriften. Jag kan garantera er seger – om Allâh vill – om ni efterlever dessa profetiska mål (som är grunden till välfärd) och korrigerar makthavare, samhällen och till och med turbanklädda lärde som inte begriper Tawhîds alla tre sorter. Med korrigering kommer verkställd föreskrift.