Maktskifte som bidrar med blod och osäkerhet

Fråga: Vad anser ni om dem som säger att alla islamiska länders ledare är orättvisa och att de måste ersättas?

Svar: Det har vi ingenting med att göra. Om maktskiftet innebär att folk dödas och säkerheten omtumlas och muslimernas skadas, är det inte tillåtet. Man skall jämföra fördelarna med nackdelarna. Att undkomma nackdelarna har företräde framför att uppnå fördelarna.