Makthavarnas svansar, säger Satans offer

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Till Satans märkliga konspiration är att han undersöker människan för att veta i fall hon tenderar till djärvhet och mod eller passivitet och svaghet. Om han ser att hon är passiv och svag, kommer han till henne för att försvaga hennes intresse och vilja till det befallda och få henne att se det som besvärligt och ta lätt på att avstå från det. Till sist lämnar hon det helt eller så tar hon lätt på det och slarvar med det…

Vissa hamnade i underdrift och behandlade de lärda och rättfärdiga respektlöst och ignorerade dem medan andra hamnade i överdrift och dyrkade dem.”1

Ja, han fick vissa av dem att hamna i underdrift varpå de började se ned på de lärda, förakta dem, hålla sig borta från dem och ge dem öknamn som ”makthavarnas svansar” och ”guld- och silvermyntens dyrkare”. De lockar från de lärda.

Han fick andra att hamna i rena motsatsen. De överdrev så pass med de lärda att de till sist började dyrka dem istället för Allâh. De påstod att de lärda är Allâhs förtrogna, förfogar över nytta och skada och annat.

Han är alltså med dessa två, antingen med överdriften eller också med underdriften.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/86).