”Makthavarna lever i lyx medan folket är fattigt”

Fråga: Vad säger ni om den som är mot makthavaren på grund av ekonomiska skäl och säger att vi är i behov och lönerna är låga medan regeringen och de som är nära den och runtomkring den har det bra till skillnad från de svaga som inte får något av landets privilegier?

Svar: Det är inte tillåtet att förtala makthavaren om han inte har lämnat islam. Om han har lämnat islam och hädat, får muslimerna ersätta honom med en annan om de klarar av att göra det. Så länge han inte har lämnat islam och har fel, är det varken tillåtet att tala illa om honom eller göra uppror mot honom på grund av de många nackdelarna som tillkommer som blodgjutning, splittring och fiendens maktövertag. Den här frågan hör till troslärans principer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Ansâr (radhiya Allâhu ´anhum):

”Ni kommer att uppleva makthavare som ger företräde till sig själva inom det världsliga. Härda till dess att ni träffar mig vid Dammen.”

Så länge det handlar om världsliga ändamål tillkommer Allâh lov och pris. Det är enkelt att handskas med. Det är inget med världsliga ändamål. Vi får härda. Var och en kommer att betala sin räkenskap. Var och en ansvarar för sin handling.