Makthavaren behöver inte utses till det av alla i landet

Fråga: Har makthavaren som utses till det av sin föregångare rätt till makten eller måste det först ske samråd med resten av folket?

Svar: Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) utsåg ´Umar till makthavare vars maktinnehav blev obligatoriskt att lyda. Ingen följeslagare hade någon invändning. Hans maktinnehav fullbordades när Abû Bakr utsåg honom till makthavare. Samfundet är underordnat sina ledare och makthavare och lärda. Alla har inte rätt att blanda sig i frågor som berör maktinnehavet.