Makthavaren är vaken när vi sover

Vi studerar denna troslära. Det åligger oss att färdas utmed den, undervisa den, sprida den och lägga ned vikt vid att praktisera den på våra barn, vårt land och alla våra angelägenheter. Det är vi som vinner på det. Det är inte makthavarna som vinner på det. Makthavarna är bara trötta och rädda. Det är vi som lever i säkerhet, stabilitet och välfärd. Makthavarna är uppe om nätterna medan vi sover. Makthavarna bävar medan vi är trygga. Det måste vi tänka på. Vi får inte luras av alla tvivel som kommer från alla håll så att vi inte påverkas av dem eller förtalar våra makthavare.

Vi rättfärdigar inte allt de gör. De gör visst fel. Men sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att härda och lyssna och lyda makthavaren hur dålig han än är så länge han inte utesluts ur islam och så länge vi inte ser av honom en solklar otro. Hadîtherna om det är många och kända.

Jag kan inte säga till er mer än vad som redan står i de dogmatiska böckerna som ni studerar. Det räcker dock inte att ni studerar dem och sedan tiger om dess innehåll. Ni måste förkunna dem. Ni måste lära era barn och den muslimska allmänheten dem så att människorna får insikt och kunskap och så att vi inte råkar ut för falsk och illasinnad propaganda som inte alls önskar oss väl. De vill bara att vi skall råka illa ut. Det är i princip de otrogna som ligger bakom dem. De finansierar dem och stimulerar dem för att splittra muslimerna så att de förlorar struktur, land och samling, vilket är uppenbart i dag.