Makthavare tillåter bordeller

Fråga: I vissa muslimska länder finns det bordeller som finansieras av myndigheterna. Det är allmänt känt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd den prostituerades inkomst. Vad säger ni om detta? Vad råder ni oss?

Svar: Detta är inte det första felet som härrör från dessa människostiftade lagar. Det råder inga tvekan om att detta är en typ av otro. Det kan vara dogmatisk otro och det kan vara praktisk otro.

Den som föreskriver denna lag för att han anser det vara tillåtet, har hädat och uteslutits ur religionen.

Den som föreskriver det precis som alla andra som orättvist tar andras egendom, som stöld och bankverksamheter, anses ha gjort något som är förbjudet enligt islam.

Den som tillåter det och vägrar erkänna att religionen förbjuder det, är en otrogen avfälling.

Den som tillåter det och erkänner att det motstrider religionen, är precis som alla andra som begår otukt, stjäl, baktalar, skvallrar och så vidare. Allt det är synder som inte utesluter honom ur religionen så länge han tror på islams dom. Om han då inte tror på islams dom, anses han vara otrogen.