Makthavare och lärde får ej baktalas

Även religiösa kan hamna i baktal. De religiösas baktal kan till och med vara allvarligare och grövre. De kan baktala lärde, kallare, ledare och makthavare. Baktal av dem, om än en myndighet av lägre rang som exempelvis en rektor på en skola, är allvarligare än baktal av någon i allmänheten.

Om vi baktalar exempelvis de lärde, tappar folket förtroende för dem. Och om folket tappar förtroende för dem kommer det också att ha svårare för att godta Allâhs föreskrift som de förkunnar. Det är väldigt allvarligt.

Om vi baktalar ledare eller makthavare, tappar folket respekt för dem och tar lättare på att trotsa dem. Det har en mycket negativ inverkan på säkerheten. Således är det värre att baktala lärde och ledare än någon i allmänheten. Ty nackdelarna av en baktalad person är begränsade vid honom då han utgör ingenting i samhället.