Makthavare kräver Zakât-ul-Fitr i form av pengar

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 123

Fråga: Ska man lyda makthavaren som befaller att Zakât-ul-Fitr betalas i form av pengar?

Svar: Den föreskrivna domen ska klargöras för honom. Om pengar betalas till honom varefter han delar ut dem bland fattiga muslimer på ett föreskrivet sätt, gör man det. Om det finns risk att han inte gör det och antingen han eller också hans ställföreträdare insisterar på att pengar skickas till dem, betalar var och en Zakât-ul-Fitr separat för sig och sin familj och ger makthavaren det han kräver eller ursäktar sig.