Makthavare kräver att allmosa betalas via honom

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 172

Imâm Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

”Allmosa på betande boskap betalas till muslimska ledare.”

Om makthavaren kräver att allmosa betalas via honom, betalar du den till honom. Gör han inte det får du betala den bäst du vill till berättigade målgrupper bland fattiga och behövande. I så fall föredrar vissa att du personligen betalar allmosa till folk. Om du vet som är behövande och berättigad till allmosa, betalar du den till dem.

Betande boskap gäller kameler, nötkreatur och får. Allmosa betalas även på sädesslag och skördar. Oavsett vad makthavaren begär, betalar du det till honom. Allmosa är nämligen inte begränsad vid boskap, utan den betalas också på dadlar, korn, vete och dylikt. Skulle medborgarna vägra betala allmosa till makthavaren har han rätt att bekriga dem för det.