Makkah-vallfärdarnas bön i Muzdalifah och ´Arafah

Fråga: Ni sade att vallfärdaren som bor i Makkah inte skall korta bönerna i Minâ till skillnad från Muzdalifah och ´Arafah. Vad säger ni om det?

Svar: Beträffande vallfärdaren från Makkah, så säger de lärda, liksom Imâm Ahmad och ash-Shâfi´î, som bestämmer en resa utmed avstånd att han varken skall slå ihop bönerna eller korta dem. Därför har de aldrig låtit vallfärdaren från Makkah korta eller slå ihop bönerna.

Den övervägande åsikten är dock att en resa skall uppskattas utmed sed och förberedelse och inte utmed avstånd. När man förbereder sig inför en färd och packar sitt bagage till den, så är den en resa. Baserat på denna åsikt får vallfärdaren från Makkah både korta bönerna och slå ihop dem. Beviset för det är att Makkah-borna vallfärdade med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som inte befallde dem att be fulla böner. Alltså är Imâm Ahmads kända åsikt och likaså ash-Shâfi´îs att vallfärdaren från Makkah får varken slå ihop bönerna eller korta dem i Minâ, ´Arafah eller Muzdalifah.

Apropå den andra åsikten som jag anser vara övervägande, så anses personen som befinner sig i Muzdalifah eller ´Arafah vara utanför Makkah varför han får praktisera resedomarna.

Angående Minâ, så vet ni själva att dagens Minâ verkar vara en av Makkahs stadsdelar. Därför anser jag det vara säkrast att man varken slår ihop eller kortar bönerna i Minâ. Inte ens andra än Makkah-borna skall slå ihop bönerna i Minâ. Det är ju Sunnah för dem som inte är från Makkah att korta bönerna i Minâ utan att slå ihop dem. Muzdalifah och ´Arafah är som sagt separerade från Makkah. Men om Makkah en dag skulle bli så stort att Muzdalifah blir en del av staden, så får det samma dom som Minâ. Det blir en och samma dom.