Makkah är bättre

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (1/341)

al-Qurtubî sade:

”Enligt våra kollegor [Mâlikiyyah] är Madînah bättre än Makkah samt att även bön i Madînah är bättre än bön i den Heliga moskén i Makkah.”

Majoriteten anser däremot att Makkah är bättre. Att en bön i Makkah är hundra gånger bättre än en bön i Madînah är det mest uppenbara beviset för det – och Allâh vet bättre.