Makens Zakât-ul-Fitr för makan han inte flyttat ihop med

Imâm Abû ´Umar Yûsuf bin ´Abdil-Barr al-Qurtubî (d. 463)

al-Kâfî fî Fiqh-il-Madhhab al-Mâlikî, sid. 112

Om mannen är gift med en kvinna som han ännu inte har lägrat, behöver han inte betala Zakât-ul-Fitr för henne så länge han inte har befallts att lägra henne.

Om fäder och barn är fattiga måste de fäder och barn som är ålagda att försörja dem betala Zakât-ul-Fitr för dem.