Makens skyldighet i att ta kvinnan till läkaren

Publicerad: 2010-07-04
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (147)

 

Fråga: När hustrun blev sjuk, tog maken henne till läkaren och kvinnan blev frisk. Efter ett tag återvände sjukdomen och mannen vägrade ta henne till läkaren. Istället sade han att Allâh botar. Vad anser ni om detta?

Svar: Det beror på sjukdomen i sig.

Om den muslimske läkaren säger till kvinnan att hon lider av en livsfarlig sjukdom och att hon måste opereras, ansvarar maken för henne i fall något skulle hända henne.

Om den muslimske läkaren säger att kvinnan inte löper någon risk och att det enda sättet behandlingen kan verkställas på är om den manlige läkaren avtäcker hennes privata delar, är det endast tillåtet om den muslimske läkaren anser det vara nödvändigt och inte annars. I detta fall skall man se till att läkaren är kvinnlig. Om det inte finns, får hon gå till en manlig, muslimsk läkare som är känd för en bra karaktär.