Makens hjälp i hushållet

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

https://www.youtube.com/watch?v=BqsLFQpdJaM&app=desktop

Fråga: Finns det någon regel för hur maken ska hjälpa till i hushållet? Vad betyder det att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hjälpte till i hushållet samt hans ord:

Den bästa av er är den som är bäst mot sin familj och jag är den av er som är bäst mot sin familj.”1?

Å ena sidan finns det män som städar, lagar mat, ordnar möblerna och diskar och säger att de rättar sig efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Å andra sidan säger vissa att de varken äter med sina fruar eller delar säng med dem frånsett i samband med samlag. Sett till att många män faller i överdrift eller underdrift i sakfrågan, hoppas vi att ni kan klargöra den.

Svar: Allâh nämnde en rättvis måttstock i ämnet när Han sade:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

”Och lev med dem i vänskap och samförstånd.”2

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

”Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne; hans [rätt] ligger dock ett steg framför hennes.”3

För att kvinnan inte skulle tro att hon var jämställd med mannen, satte Allâh stopp för det hoppet och sade:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“… hans [rätt] ligger dock ett steg framför hennes.”

Det finns ingen jämställdhet mellan man och kvinna förutom i de frågor där visheten fordrar jämställdhet. Med andra ord får sakfrågan hänvisas till sed och bruk. Om det hör till makarnas sed att mannen hjälper kvinnan med städning, matlagning, tvättning och plantering, så är det harmlöst att göra det. az-Zubayr bin al-´Awâms hustru (radhiya Allâhu ´anhumâ) brukade hjälpa honom med att bära kärnor från Madînah till hans gård utanför staden. I vår tid är det kvinnan som möblerar hemmet, städar, diskar, mjölkar korna, lagar mat och annat. Mannen står för försörjningen. I princip ska det vara så. Dock är det harmlöst att mannen hjälper sin fru för att stärka kärleken och närheten till henne, vilket är mycket nyttigt.

Vad beträffar det som antyds i frågan och att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) låg och sov medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lagade mat och fixade hemmet, så är det en lögn. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom hem frågade han om det fanns något att äta. Självklart kunde han hjälpa till i hemmet och laga sin kläder. Men det är inte alls som det nämns i frågan. Frågeställaren är antingen okunnig eller också har han fått något om bakfoten. Oavsett vad, säger islam:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Och lev med dem i vänskap och samförstånd.”

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne; hans [rätt] ligger dock ett steg framför hennes.”

Man får rätta sig efter sed och bruk. Måhända varierar seden med tiden. Förr gjorde kvinnan mycket mer i hemmet än vad hon gör idag. Dagens kvinna vill ha tjänstefolk. När de går till affären ber hon maken hålla i barnet medan hon går bakom dem. Ibland säger hon att han ska bära barnet medan hon går framför dem. Detta sker idag. Är detta en rättelse efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare? Nej, det är en rättelse efter Väst. Således är vi skyldiga att hålla fast vid våra seder till dess att de ersätts av seder som är bättre ur ett religiöst eller jordiskt perspektiv.

1at-Tirmidhî (3895) som sade:

“Hadîthen är främmande och autentisk,”

24:19

32:228