Makens fulltaliga bön i makans hemstad

Publicerad: 19.09.28

Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Källa: Adhwâ’-ul-Bayân (1/226)

Om en resenär gifter sig i en stad eller passerar en stad vari hans fru bor, ber han fulltaligt. Ty frun har samma dom som hemstaden. Den åsikten delar Mâlik, Abû Hanîfah, hans två elever och Ahmad. Detsamma sade Ibn ´Abbâs, vilket även rapporteras från ´Uthmân bin ´Affân. De lärde med denna uppfattning argumenterar med att ´Uthmân bin ´Affâns (radhiya Allâhu ´anh) bad fyra Raka´ât i Minâ och sade:

”Människor! Då jag kom fram gifte jag mig. Jag har hört Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Då en man gifter sig i en stad, ber han i den som hemmastadd.”1

´Allâmah Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Detta är ´Uthmâns bästa ursäkt.”2

Det vill säga för att ha avvikit från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakrs och ´Umars praxis då de förkortade bönerna i Minâ. al-Bayhaqî kritiserade dock hadîthen på grund av brusten berättarkedja samt berättarkedjans ´Ikrimah bin Ibrâhîm som var svag. Ibn-ul-Qayyim sade:

”Abûl-Barakât bin Taymiyyah sade: ”Det går att kräva bevis för svagheten, ty al-Bukhârî nämnde honom i sin ”at-Târîkh al-Kabîr” utan att kritisera honom. Vanligtvis brukade han nämna kritik och kritiserade individer. Både Ahmad och Ibn ´Abbâs konstaterade att resenären måste be fulltaligt i sin frus hemstad. Den åsikten delar även Abû Hanîfah, Mâlik och deras anhängare.”

1Ahmad och ´Abdullâh bin az-Zubayr al-Humaydî.

2Zâd-ul-Ma´âd.