Makens bön med hustrun

Publicerad: 2012-05-14
Talare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
Källa: https://www.muqbel.net/sounds.php?sound_id=33

Fråga: Hur förrättar maken bönen med hustrun?

Svar: Han skall stå framför henne lika långt som imamen står framför raden. Hon skall stå bakom honom så att hon går ner i Sudjûd nära honom. De skall inte stå bredvid varandra. Det har rapporterats autentiskt från Anas som sade:

”Jag och en pojke stod och bad bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och en gammal kvinna stod bakom oss.”

Den gamla kvinnan var Anas moder.