Maken vill inte att makan besöker föräldrarna

Fråga: Jag märker hur min make aldrig vill att jag besöker mina föräldrar. Jag vet inte vad det beror på. Min familj håller hårt fast vid religionen. Han låter mig gå om jag tjatar på honom, ändock motvilligt. Syndar jag om jag besöker dem? Hör jag till dem som går ut utan makens tillstånd? Räcker det att besöka dem en gång i veckan?

Svar: Det råder inga tvivel om att det är obligatoriskt att visa tillgivenhet till föräldrarna och att det likaså är obligatoriskt att lyda maken. Sett till fromheten är det emellertid viktigare att lyda maken. Dock skall maken inte hindra makan från att besöka sina föräldrar. Det går emot Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

”Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd.”1

Det är ingen vänskap och inget samförstånd att han hindrar henne från att besöka sina föräldrar. Det enda undantaget är om han anser att besöket består av nackdelar i form av att föräldrarna förstör henne. Det finns kvinnor som förstörs av sina anhöriga. I så fall har han rätt att sätta stopp för henne. Annars skall han som sagt inte göra det.

Beträffande att du tjatar på honom så att han låter dig gå motvilligt, så är det okej så länge du gör det som krävs för att vara bra mot dina föräldrar. Du skall alltså inte alltid be om lov. Det är utöver den obligatoriska tillgivenheten. Hon får nöja sig med den obligatoriska tillgivenheten och be honom om att få gå fastän han innerst inte vill.

14:19