Maken vill att kvinnan skall klä sig i byxor

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Shaykh ´Ubayd bin ´Abdillâh al-Djâbirî
Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=127839

 

Fråga: Vad är domen för att kvinnan har på sig byxor när hon är med sin make med syftet att försköna sig och inte för att likna de otrogna? Vad är domen för att maken vill att hon skall klä sig i byxor för att han anser det vara fint?

Svar: Det är vad du säger. Syftet tillåter inte det förbjudna. Att ha på sig byxor i makens eller någon annans närvaro innebär att ta liknelsen av de otrogna kvinnorna. Därtill är det inte alls fint. Byxorna får kvinnan att framstå som naken eller halvnaken, vilket är fult. Jag känner inte till att det hörde till de muslimska kvinnornas, de troendes mödrars eller de efterkommande kvinnornas drag. Jag har inte läst att någon lärd har tillåtit det. Kvinnan skall klä sig i rymliga kläder.

Det stämmer att kvinnan inte behöver ha på sig slöja eller Djilbâb när hon är med sin make. Hon får avtäcka en del av sin ´Awrah när hon går fram och tillbaka. Detta är ingen skönhet om än vissa människor behagas av det utav okunnighet eller för att de blint följer vissa misstagna människor som blint följer de otrogna soldaterna i öst och väst.

Vi råder våra muslimska döttrar att rätta sig efter de första muslimska kvinnorna bland de troendes mödrar och de kvinnliga, goda och förträffliga följeslagarna, efterföljarna och dem som kommer efter dem. Hos er, hos oss och överallt i den islamiska världen och utanför den finns det förträffliga kvinnor som fattar tycke för Sunnah och älskar den. Sålunda följer de inte otrogna kvinnorna.

Han är bak-och-fram-vänd. Han är sned och dum. Jag tror att han är uppvuxen med serier och nakenheter som sänds på video och annat. Jag råder honom att frukta Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) när det kommer till hans fru och att han hjälper henne frukta Allâh.

Hon skall dock inte lyda honom. Det är inte tillåtet att lyda skapelsen inom det som är olydnad mot Skaparen – och det är förbjudet att likna de otrogna.