Maken tvingar makan göra abort

Fråga: Maken befallde makan att göra abort innan fostret var fyra månader, vilket hon gjorde. Vad är domen för det?

Svar: Om det var innan fostret fick en själ, så granskar vi; om kvinnans liv stod på spel var det okej. Annars var det inte tillåtet ehuru maken befallde henne det. Hon har rätt till barnet. Vissa människor vill dock bara släcka sin sexlust. Han kanske till och med avser att skilja sig från henne varpå han fruktar skilsmässoproblem när hon har fött. Kvinnan är alltså inte ålagd att lyda maken om han befaller henne att göra abort. Hon behöver inte göra det oavsett vad.

Och om fostret har fått en själ efter fyra månader, så är det inte tillåtet alls att göra abort oavsett om det är på makens, läkarens eller någon annans befallning.