Maken skiljer sig baserat på budets lögn

publicerad
09.08.2012

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Fatâwâ Djuddah (19 B)
Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Maken skickade iväg sin hustru till hennes familj. När han skickade ett bud efter henne sade budet att hon vägrade komma. Till följd därav skilde han sig från henne. Efteråt kom det fram att kvinnan inte alls hade vägrat. Detta var en tredje skilsmässa. Gills den?

Svar: Detta kräver en rättslig rättegång för att försäkra sig om kvinnans dementi. Om det stämmer att hon inte vägrade och att budet ljög om henne, gills inte skilsmässan i detta fall. Ty den påminner om en påtvingad skilsmässa.