Maken skall lära hustrun och inte bara be om servering

Publicerad: 2012-03-03
Talare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
Källa: https://muqbel.net/sounds.php?sound_id=17

 

Maken skall lära hustrun den kunskap som hon är i behov av. Han skall inte bara be om kaffe, te och måltider. När det kommer till studier och undervisning, gör han inget. När hon ber honom lära henne, säger han att han har lektioner. Det är just när man har en make som går på lektioner som Allâh har gett henne någon som kan lära henne.

Det är obligatoriskt för mannen när han ser kvinnan vilja lära sig att hjälpa henne. Allâh hjälper tjänaren om tjänaren hjälper sin broder. Om vi inte bryr oss om att lära våra fruar och barn och uppfostra våra barn, finns det en risk att kvinnan börjar spionera på maken. Det hände i Egypten på Djamâl ´Abdun-Nâsirs tid – må Allâh inte förbarma Sig över honom. Det har hänt i flera länder att kvinnan spionerar på sin make. Även barnen började spionera på fadern.