Maken skall inte glömma hustruns fina sidor på grund av hennes dåliga sidor

Publicerad: 2011-03-25
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (28)

 

Det finns tre typer av människor; en som faller i överdrift, en i underdrift och en som är måttlig. Han som faller i överdrift är för hård och han som faller i underdrift är försumlig och han som är måttlig är mellan dem.

En förnuftig person vet hur han skall uppfostra sin familj. Ibland behandlar han dem bestämt och ibland gör han det mjukt, beroende på situationerna. Om han ser att de är hårda, skall han vara mjuk  tillbaka. Om han ser att de är mjuka och tillmötesgående, skall han vara bestämd tillbaka och inte hård. Han skall vara bestämd och se till att inte missa tillfället.

Det finns människor som vill försvåra det för sina familjer. De vill att allting skall vara perfekt från deras sida. Det är fel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den troende mannen skall inte hata den troende kvinnan. Om han avskyr en av hennes karaktärer, kommer han att tycka om en annan.”

Den troende kvinnan här är hans hustru. Om han hatar en karaktär, gillar han en annan. Så skall den förnuftige, troende mannen balansera mellan goda och dåliga sidor. Han skall inte haka upp sig på det dåliga och ignorera det goda. Mannen som förbiser det goda och endast påpekar det dåliga är som en kvinna. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för kvinnorna att de flesta av helvetets folk är kvinnor, undrade de varför. Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Ni förbannar mycket och är otacksamma mot männen. Om man skulle vara bra mot er hela livet för att ni så småningom skulle se ett fel, säger ni: ”Jag har aldrig sett något gott från dig.”

Mannen kanske sänker sig själv till kvinnans läge. Om man är bra mot honom hela livet och sedan gör något som han ogillar, förbiser han alla hennes goda sidor.

Var vänlig mot din familj! Om de har någon karaktär som du hatar, har de karaktärer som du behagas av. Var inte för hård eller försumlig.