Maken skall inte förbjuda hustrun försköna sig för andra kvinnor

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Nûr ´alâd-Darb (20 B)

 

Det är helt okej att kvinnan förskönar sig och gör sig vacker om hon är med jämlika kvinnor så länge inga prövningar befaras. Maken skall inte förbjuda henne det. Detta hör till kvinnornas naturliga läggning. Det tillhör till och med männens naturliga läggning. Mannen tycker också om att ha på sig fina kläder. Detsamma gäller kvinnan.

Skulle det däremot vara riskfyllt på så sätt att det finns män som ser henne eller att vissa kvinnor beskriver henne för sina män, är handlingen förbjuden.

Om risken inte skulle finnas har mannen ingen rätt att förbjuda henne att försköna sig för sina väninnor så länge det sker på ett traditionellt sätt.