Maken och hustruns inkomst

Fråga: Har maken rätt att ta hustruns inkomst?

Svar: Detta har ett samband med maken när han gifte sig med henne. Gifte han sig med henne förutsatt att hon förblir anställd på sitt arbete? Eller började hon arbeta efter att de hade gift sig? Kom de överens före eller efter giftermålet om att fördela inkomsten och hjälpas åt med den? Om det förekom något av en överenskommelse, måste den uppfyllas. Om det däremot inte finns något sådant, har maken ingen rätt att ta del av hennes inkomst.