Maken, makan och internet

Fråga: Är maken skyldig att förbjuda hustrun använda internet eller får hon använda internet under hans instruktioner och kontroll…

Svar: Nej. Han skall inte låta henne använda det. Det är inte bra för henne. Han skall inte låta henne göra det. Han skall även förbjuda sig själv. Det är inte bra för honom.