Maken låter inte kvinnan besöka sin familj

Fråga: Vad är domen för att mannen förbjuder sin fru att besöka hennes familj om de orsakar problem och blandar sig i deras äktenskapsliv? Vad är det minsta en kvinna kan göra för att hon skall anses bevara släktbanden? Räcker det att hon skriver ett brev eller ringer ett samtal?

Svar: Ja, maken har rätt att förbjuda kvinnan att gå till sin familj om det orsakar att hennes religion eller hennes makes rättigheter skadas. När han förbjuder henne att besöka sin familj i det tillståndet avvärjs skada.

En kvinna kan ringa sin familj utan att gå till dem när de är i detta tillstånd. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”1

Och Allâh vet bättre.

Det har rapporterats ett strängt straff mot dem som förstör makens maka. Hadîthen säger:

”Den som förstör en kvinna för hennes make tillhör inte oss.”

Det vill säga den som förstör hennes karaktär till honom och får henne att trotsa honom.

Hustruns familj är ålagd att se till att korrigera tillståndet mellan henne och hennes make. Det är till hennes och deras fördel.

164:16