Maken låter hustrun åka ensam med manlig chaufför

Publicerad: 2010-07-03
Talare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)
Källa: Fath-ur-Rabb al-Wadûd (2/271)

 

Fråga: Vad är domen för att maken låter hustrun åka runt med chauffören till sjukhuset, köpcentret, nöjesparken, släktingarna, skräddaren och så vidare oavsett om hon är ensam eller med andra kvinnor och oavsett om det är nödvändigt eller inte?

Svar: Om maken låter sin hustru åka med chauffören, så är det som om han har kastat in henne i Elden och ännu värre eftersom det finns en befarad fara. En man är aldrig ensam med en kvinna utan att Djävulen är den tredje. I och med att Djävulen är den tredje, så betyder det att finns villfarelse i situationen. Om villfarelsen äger rum, skall du veta att du får en andel av synden eftersom du orsakade den. Det är du som har köpt bilen och gett din hustru och din bil till en främmande man. Det är du som ger honom tillfället att begå otukt med din hustru. Du är oberörd och saknar manlighet. Frukta Allâh och återvänd till det korrekta. Ångra dig inför Allâh innan det är för sent.