Kallar frun för ”syster”

Den som säger om sin fru att hon är hans moder eller som hans moder och syftar på att hon döljer honom, skämmer inte ut honom och kritiserar inte honom, skall straffas. Hans fru blir dock inte förbjuden för honom. När ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) hörde en man säga till sin fru ”O syster (يا أختي)” straffade han honom. Han skall emellertid inte straffas om han är okunnig. Och om han syftar på att hans fru är som hans moder sett till att det är förbjudet för honom att ha samlag med henne, så har han förbjudit sig själv henne.