Maken försörjer kvinnan med inkomst

Fråga: Måste maken försörja hustrun om hon arbetar som lärarinna och får sin egen inkomst?

Svar: Maken måste försörja makan om hon så skulle vara rik. Allâh (ta´âlâ) sade:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

”Den förmögne skall sörja [för det som nu har sagts] med sin rikedom, och den som lever under knappa förhållanden skall avstå [vad han kan] av det som Allâh har gett honom för hans försörjning.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni är skyldiga att förse dem med deras uppehälle och klädsel i vederbörliga former.”

Men om maken är fattig, bör hustrun hjälpa honom med hemmets, familjens och sina egna utgifter. För övrigt är maken ålagd att försörja henne och sina barn som han har med henne.

1 65:7