Maken förbjuder makan att gå på syndiga bröllop

Fråga: Till de uppenbara synderna som finns på bröllopen hör kvinnornas avslöjande och genomskinliga klänningar så att de nästan framstår som nakna. Är det obligatoriskt för maken att förbjuda makan att gå till dessa bröllop?

Svar: Det är obligatoriskt för maken att förbjuda makan att gå till fester som består av synder. Han ansvarar för hustrun. Hon måste lyda maken. Det är äktenskapets realia: hon måste lyda maken inom allt som inte är en synd mot Allâh. Vissa lärda säger att maken får förbjuda henne att lämna hemmet helt och hållet förutom om hon skall till moskén därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hindra inte Allâhs slavinnor från Allâhs moskéer. Deras hem är dock bättre för dem.”

Makan får inte bli arg på sin make om han förbjuder henne dessa syndiga fester. Istället skall hon tacka Allâh som har gett henne en make som skyddar henne mot synder.