Maken förbjuder hustrun lyssna på lektioner

Publicerad: 2010-11-22
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (1)

 

Fråga: Jag har en analfabetisk och okunnig moder som vill lyssna på kassettband. Vår fader tillåter emellertid inte bandspelare i hemmet. Hon undrar om hon kan ta in bandspelaren utan att han vet om det för att lära sig religionen.

Svar: Det tillkommer inte maken eller familjen att förbjuda nyttiga kassettband i hemmet. Istället bör han tacka Allâh för denna gåva och att Han har fått familjen att vilja lyssna på dessa nyttiga kassettband.

Om det är så att han förbjuder dessa kassettband, är ingen skada skedd ifall familjen tar in dem utan hans kännedom. Ingen får hindra att man lyssnar på påminnelser. Och om det är så att maken tvivlar på kassettbanden, får han lyssna igenom dem och förbjuda det som är förbjudet och tillåta det som är tillåtet.