Maken får se och röra allt på sin hustru

Publicerad: 2010-11-09
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: al-Fatâwâ al-´Irâqiyyah (1/141)

 

Det är inte förbjudet för maken att se eller röra på något av hustruns kropp. Det har dock sagts att det är föraktfullt att titta på könsorganet och det har sagts att det inte är föraktfullt så länge det inte är under samlaget och Allâh vet bättre.