Maken får inte ta makans inkomst

Fråga: Vad är domen för att maken tar makans lön utan hennes kännedom?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Muslimens egendom är inte lovlig att tagas utan hans välbehag.”

Om makan har en lön och maken har satt villkor att ta en del av den om hon skall arbeta, så är det okej. Muslimerna håller fast vid sina villkor. Men om han inte har satt det villkoret, så får han inte ta något från hennes lön om hon inte ger sitt samtycke samt behagas av det.