Maken får inte hindra makan bevara släktbanden

Fråga: Får maken förbjuda hustrun att bevara släktbanden och i synnerhet med hennes fader och moder?

Svar: Det är obligatoriskt att bevara släktbanden. Det är inte tillåtet för maken att hindra kvinnan från det. Det är en stor synd att klippa släktbanden. I detta fall är det inte tillåtet för kvinnan att lyda maken. Ty det är lydnad till skapelsen i det som är olydnad mot Skaparen. Hon skall bevara sina släktband med sina egna pengar, brevväxlingar och besök.

Om besöken leder till att makens rättigheter blir lidande eller om han befarar att de förstör hans kvinna för honom, får han hindra henne från att besöka dem. I detta fall får hon bevara släktbanden utan förstörande besök.